iMB Multifor

Hydraulické a elektro-hydraulické náradia na dierovanie plechov s kruhovým, štvorcovým a obdĺžnikovým profilom do hrúbky 3 mm. Ohýbanie, strihanie a dierovanie zberníc a pásovín z Cu, Al a Fe do 120x12 mm. Ohýbanie na hranu.