Kontakt
JORK-SK spol. s r.o.
Eötvösa 12
P.O. Box 114
945 01 Komárno

tel.: +421 35 7731 874-5
fax: +421 35 7731 217
e-mail: jork@jorksk.sk

Predaj a technické poradenstvo
kris.sokolai@jorksk.sk

Administratívny úsek
z.sokolai@jorksk.sk